เหตุผลที่เลิกบริษัท

เพราะเหตุใดจึงต้องจดทะเบียนเลิกบริษัท

หลายๆคนที่ได้ทำการเปิดบริษัทมาเพื่อประกอบกิจการต่างๆ จดทะเบียนเรียบร้อยตามกฎหมาย เมื่อดำเนินกิจการมาแล้วแต่ไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ ด้วยเหตุผลหลายๆอย่างจึงจำเป็นที่จะต้องเลิกกิจการ สำคัญเลยคือต้อง จดทะเบียนเลิกบริษัท ด้วย

ความสำคัญของการจดทะเบียนเลิกบริษัท คือ เมื่อเราเปิดบริษัทเราจำเป็นที่จะต้องส่งงบการเงินและนำส่งภาษีเป็นประจำทุกปีเป็นไปตามกฎหมายบังคับ ซึ่งบางบริษัทจำเป็นที่จะต้องจ้างนักบัญชีมาเพื่อดำเนินการให้ปิดงบการเงิน ดังนั้นถ้าเกิดคุณไม่ได้ดำเนินกิจการต่อแล้ว ต้องรีบจดทะเบียนเลิกบริษัทให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพราะถ้าเราปล่อยเอาไว้นานๆ ค่าบริการต่างๆที่บริษัทจะต้องนำส่งงบการเงินในทุกๆปีจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

สาเหตุของการเลิกกิจการมีด้วยกันหลายสาเหตุ เช่น

  1. ต้องการเลิกกิจการโดยความประสงค์ของเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นเอง
    การเลิกกิจการแบบนี้เหตุเกิดจากได้ประชุมหรือลงมติกันเรียบร้อยด้วยความสมัครใจว่าต้องการเลิกกิจการ และถ้าเกิดมีเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ ก็สามารถตกลงกันเรื่องชำระหนี้และยินยอมเลิกบริษัทได้
  2. เลิกกิจการด้วยผลของกฎหมาย

กรณีนี้มีอยู่ด้วยกันหลายปัจจัย เช่น ได้ทำการกำหนดสาเหตุการเลิกกิจการไว้ตั้งแต่แรก และเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นก็สามารถ จดทะเบียนเลิกบริษัท ได้ทันที , ตั้งบริษัทโดยกำหนดระยะเวลาเอาไว้ เมื่อสิ้นสุดก็เลิกบริษัท , ตั้งบริษัทขึ้นมาเพื่อดำเนินกิจการอย่างใดอย่างหนึ่ง เมื่อทำเสร็จแล้วก็จบ และสุดท้ายบริษัทล้มละลาย

  1. เลิกกิจการโดยคำสั่งของศาล

สาเหตุของกรณีมีอยู่หลายรูปแบบ อาทิเช่น การทำผิดในการยื่นรายงานประชุมบริษัท , บริษัทไม่เริ่มดำเนินการภายในหนึ่งปี นับตั้งแต่จดทะเบียน หรือ หยุดดำเนินการไปหนึ่งปี , บริษัทมีแต่ขาดทุน และสุดท้ายจำนวนผู้ถือหุ้นอยู่เหลือไม่ถึง 3 คน

สรุป เมื่อตั้งบริษัทขึ้นมาแล้วและจำเป็นที่จะต้องเลิกกิจการด้วยสาเหตุใดก็ตามควรที่จะ จดทะเบียนเลิกบริษัท ด้วย เพื่อระวังการเกิดปัญหาตามมาในอนาคต

Scroll to top