บัญชีธุรกิจ

เพราะเหตุใดจึงต้องจดทะเบียนเลิกบริษัท

เมื่อรู้ล่วงหน้าแล้วว่าต้องการที่จะเลิกกิจการ ควรเตรียมพร้อมในเรื่องใดบ้าง บทความนี้จะตอบคำถามที่หลายคนสงสัยหรือถามเข้ามาบ่อยๆ เชื่อได้เลยว่าเมื่อรู้แล้วความรู้แน่นเตรียมพร้อมจดทะเบียนอย่างแน่นอน Read More »

ประเด็นที่ควรรู้ก่อนจดทะเบียนเลิกบริษัท

บทความนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจและต้องระวังเรื่องอะไรบ้างเกี่ยวกับการเลิกกิจการ เพื่อที่จะรู้จุดของปัญหา และแก้ไขได้อย่างทันท่วงที และไม่ให้เกิดเรื่องขึ้นตามมา

อย่างแรกที่ควรรู้ คือ การ จดทะเบียนเลิกบริษัทต้องผ่านการยอมรับจากผู้ถือหุ้นแล้วทั้งหมด ถ้าเกิดหากมีท่านไหนไม่เห็นด้วยแต่คุณดำเนินการยกเลิกกิจการไปแล้ว ทางคุณจะถูกฟ้องร้องเอาได้ จึงเกิดเป็นขั้นตอนแรกของการยกเลิกกิจการนั่นก็คือ การจัดประชุมผู้ถือหุ้นให้ถูกต้องตามกฎหมาย และให้ลงมติกันคะแนนของเสียงข้างมากต้องไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด ข้อนี้ต้องควรระวังเป็นอย่างแรกเพื่อป้องกันความเสี่ยงการถูกฟ้อง

อย่างที่สอง ต้องนำส่งงบการเงินให้ครบก่อนที่จะเลิกกิจการ ถ้าหากคุณมีงบการเงินย้อนหลัง จำเป็นที่จะต้องนำส่งให้ครบถ้วนก่อน เพราะขั้นตอนการจดเสร็จชำระบัญชีหรือขั้นตอนสุดท้าย บริษัทจะต้องยื่นงบการเงิน ณ วันเลิกกิจการด้วย ถ้าหากไม่ได้ยื่นแล้วดำเนินการเลิกกิจการไปแล้ว จะไม่สามารถส่งงบย้อนหลังได้อีกแล้ว และจะมีผลตรงขั้นตอนการทำงบการเงิน ณ วันเลิกกิจการ เพราะต้องมีตัวเลขการเงินของปีก่อนๆยกมาด้วย

อย่างที่สาม ถ้าเกิดคุณยังมีภาษีต่างๆที่ยังค้างชำระอยู่ ควรรีบจัดการให้เรียบร้อย เช่น ภาษีเงินได้นิติบุคคล , ภาษีมูลค่าเพิ่ม และ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย เป็นต้น หากคุณดำเนินการ จดทะเบียนเลิกบริษัท เรียบร้อยแล้วแต่ยังมีค่าภาษีค้างชำระอยู่ แสดงว่าคุณยื่นจดทะเบียนเป็นเท็จ และผิดกฎหมายทางอาญา

อย่างสุดท้ายที่ขอฝากเอาไว้ คือการหานักบัญชีที่เชี่ยวชาญในเรื่องของงบการเงินและด้านภาษีจริงๆมา ต้องมีการวางแผนที่ดีเพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อน หรือสิ่งที่ควรรู้อีกอย่างในการจ้างผู้ทำบัญชีการ จดทะเบียนเลิกบริษัท เลยก็คือ ปกติการจดเสร็จชำระบัญชีจะใช้ระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนเท่านั้น และถ้าเกิดว่าบริษัทที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วเลิกกิจการ จะใช้ระยะเวลา 3 เดือน – 1 ปี

เพราะเหตุใดจึงต้องจดทะเบียนเลิกบริษัท

หลายๆคนที่ได้ทำการเปิดบริษัทมาเพื่อประกอบกิจการต่างๆ จดทะเบียนเรียบร้อยตามกฎหมาย เมื่อดำเนินกิจการมาแล้วแต่ไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ ด้วยเหตุผลหลายๆอย่างจึงจำเป็นที่จะต้องเลิกกิจการ สำคัญเลยคือต้อง จดทะเบียนเลิกบริษัท ด้วย

ความสำคัญของการจดทะเบียนเลิกบริษัท คือ เมื่อเราเปิดบริษัทเราจำเป็นที่จะต้องส่งงบการเงินและนำส่งภาษีเป็นประจำทุกปีเป็นไปตามกฎหมายบังคับ ซึ่งบางบริษัทจำเป็นที่จะต้องจ้างนักบัญชีมาเพื่อดำเนินการให้ปิดงบการเงิน ดังนั้นถ้าเกิดคุณไม่ได้ดำเนินกิจการต่อแล้ว ต้องรีบจดทะเบียนเลิกบริษัทให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพราะถ้าเราปล่อยเอาไว้นานๆ ค่าบริการต่างๆที่บริษัทจะต้องนำส่งงบการเงินในทุกๆปีจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

สาเหตุของการเลิกกิจการมีด้วยกันหลายสาเหตุ เช่น

  1. ต้องการเลิกกิจการโดยความประสงค์ของเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นเอง
    การเลิกกิจการแบบนี้เหตุเกิดจากได้ประชุมหรือลงมติกันเรียบร้อยด้วยความสมัครใจว่าต้องการเลิกกิจการ และถ้าเกิดมีเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ ก็สามารถตกลงกันเรื่องชำระหนี้และยินยอมเลิกบริษัทได้
  2. เลิกกิจการด้วยผลของกฎหมาย

กรณีนี้มีอยู่ด้วยกันหลายปัจจัย เช่น ได้ทำการกำหนดสาเหตุการเลิกกิจการไว้ตั้งแต่แรก และเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นก็สามารถ จดทะเบียนเลิกบริษัท ได้ทันที , ตั้งบริษัทโดยกำหนดระยะเวลาเอาไว้ เมื่อสิ้นสุดก็เลิกบริษัท , ตั้งบริษัทขึ้นมาเพื่อดำเนินกิจการอย่างใดอย่างหนึ่ง เมื่อทำเสร็จแล้วก็จบ และสุดท้ายบริษัทล้มละลาย

  1. เลิกกิจการโดยคำสั่งของศาล

สาเหตุของกรณีมีอยู่หลายรูปแบบ อาทิเช่น การทำผิดในการยื่นรายงานประชุมบริษัท , บริษัทไม่เริ่มดำเนินการภายในหนึ่งปี นับตั้งแต่จดทะเบียน หรือ หยุดดำเนินการไปหนึ่งปี , บริษัทมีแต่ขาดทุน และสุดท้ายจำนวนผู้ถือหุ้นอยู่เหลือไม่ถึง 3 คน

สรุป เมื่อตั้งบริษัทขึ้นมาแล้วและจำเป็นที่จะต้องเลิกกิจการด้วยสาเหตุใดก็ตามควรที่จะ จดทะเบียนเลิกบริษัท ด้วย เพื่อระวังการเกิดปัญหาตามมาในอนาคต

Scroll to top