Latest News

การจดทะเบียนบริษัทต้องมีเงินทุนเท่าไหร่ ถึงจะจดได้

เป็นคำถามยอดฮิตเลยก็ว่าได้สำหรับการ จดทะเบียนบริษัท ควรมีทุนจดทะเบียนกี่บาทดี สำหรับบริษัทที่รับจดทะเบียนจะมาไขข้อสงสัยของทุกคนกัน

เราจะให้คำแนะนำจากประสบการณ์การให้บริการจากรับจดบริษัท รับเปิดบริษัทมาอย่างมากมาย ทางสำนักงานบัญชีจะมีให้คำแนะนำอยู่ 3 ข้อหลักๆคือ

  1. พิจารณาเงินที่ต้องจ่ายจริง เพื่อลงทุนในช่วงเปิดกิจการใหม่ว่าคุณจะต้องใช้เงินในการลงทุนจริงกี่บาท
    2. พิจารณาถึงความน่าเชื่อถือของกิจการ เพราะทุนจดจะแสดงถึงความมั่นคงในกิจการเราได้ระดับหนึ่ง
    3. พิจารณาไปถึงลูกค้าของทางกิจการว่ามีข้อกำหนดว่าจะซื้อหรือใช้บริการกับกิจการที่มีทุนจดทะเบียนขั้นต่ำกี่บาทกันบ้าง

ในการจัดตั้งบริษัทตามกฎหมายแล้ว จะต้องมีผู้ถือหุ้นมากกว่าหรือเท่ากับ 3 คน สำหรับเงินทุนจดทะเบียนโดยทั่วไปหรือกรณีของบริษัทจำกัด หุ้นจะต้องมีราคาไม่ต่ำกว่า 5 บาท ต่อ 1 หุ้น กำหนดทุนจดทะเบียนขั้นต่ำคือ 15 บาท และถ้าหากคุณต้องการเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับบริษัท คุณควรมีเงินทุนจดทะเบียนขั้นต่ำ 100,000 บาทขึ้นไป แต่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มักเลือกจดทะเบียนที่ 1 ล้านบาท ซึ่งจากประสบการณ์การ รับเปิดบริษัท ทุนจำนวนนี้เป็นที่นิยมมากที่สุดและครอบคลุมมากที่สุดอีกด้วย ส่วนกรณี จดทะเบียน ห้างหุ้นส่วน กฎหมายไม่ได้กำหนดถึงขั้นต่ำแต่อย่างใด สามารถเลือกจดตามที่ประสงค์ได้เลย

หากในภายหลังกิจการเองต้องการเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนเพื่อให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ ก็สามารถทำได้ และอย่าลืมว่าเงินทุนจดทะเบียนบริษัทเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงงบประมาณการใช้ทำธุรกิจของกิจการเราและยังสามารถบอกถึงความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทอีกด้วย

Scroll to top